Köp norrländsk kvalitet

ANALYS Umeåbaserade serieförvärvaren Vitec har rusat över 60 procent på börsen i år, men Affärsvärlden bedömer att det är för tidigt att stiga av.

KÖP Flera av börsens mer cykliska förvärvsmaskiner, såsom industrihandlarna Indutrade, Addtech och Lagercrantz, har säljstämplats så här långt under året i nr 16/2019, nr 33/2019 respektive nr 12/2019.

Ett undantag gjordes för Vitec, köprekommenderad i nr 12/2019, då bolagets programvarufokus med en hög andel återkommande intäkter (software as a service) innebar en betydligt mindre cyklisk verksamhet. Köprådet har utvecklats starkt då aktien stigit med över 40 procent på bara drygt fem månader.

Kursuppgången ska ses i ljuset av att Vitec ökade omsättningen med 23 procent under första halvåret och att stärkt lönsamhet innebar att rörelseresultatet ökade med hela 38 procent. De största lönsamhetsförbättringarna kom inom affärsområdena Finans & Försäkring samt Utbildning & Hälsa, vilket var precis in i linje med vår tes i förra analysen. Vitec har under första halvåret också hunnit med ett par förvärv i Norge.

I början av maj förvärvades norska Web Insurance Management Systems (WIMS), ett bolag med bra lönsamhet, inriktat på försäkringsbranschen som omsätter knappt 25 miljoner norska kronor. I mitten av juni följde förvärvet av norska Odin Systemer, som är inriktat på programvaror till frisör- och skönhetssalonger och som omsätter drygt 62 miljoner norska kronor årligen. Totalt tillför förvärven en tillväxt på cirka 9 procent, räknat på Vitecs fjolårsomsättning.

Nytt i halvårsrapporten var att Vitec började redovisa ett ebita-resultat, ett resultatmått som är vanligt bland serieförvärvare och som redan används av exempelvis Indutrade och Addtech. Att resultatmåttet exkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, såsom goodwill och kundavtal, synliggör på ett bättre sätt bolagets goda underliggande lönsamhet. Under första halvåret var Vitecs ebita-marginal 22 procent jämfört med 12,8 procents rörelsemarginal (ebit). Det skall dock tilläggas att Vitec väljer att även dra av förvärvsrelaterade kostnader, vilket kan diskuteras givet att förvärv i mångt och mycket är kärnan i Vitec. Men även med en sådan justering var ebita-marginalen 20,6 procent under första halvåret.

Efter den starka inledningen på året har Affärsvärlden skruvat upp prognoserna för 2019 och 2020. Givet redan genomförda förvärv och fortsatt torrt krut för nya affärer framstår 15 procents tillväxt under 2020 som rimlig. Efter årets lönsamhetslyft kalkylerar Affärsvärlden mer konservativt med en oförändrad lönsamhet 2020.

Med de antagandena ser aktien dyr ut med p/e-tal på 33 respektive 28 på prognoserna för 2019 och 2020, men där beaktas å ena sidan varken Vitecs skuldsättning men å andra sidan inte heller de omfattande avskrivningarna på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar. Räknat på ebita-resultatet och nettoskuldjusterat företagsvärde landar ev/ebita-multiplarna på 18 respektive 15 för 2019 och 2020. Det är inte direkt fyndnivåer, men inte heller en ansträngd värdering för ett mycket välskött företag med vinden i ryggen, en hög andel återkommande intäkter och fortsatt goda utsikter för tvåsiffrig vinsttillväxt.

Affärsvärlden bedömer att det är för tidigt att säkra vinsten i Vitec och behåller en långsiktigt positiv syn på aktien.

Det här är en Affärsvärlden Analys+ exklusiv förpublicering av ett aktieråd från kommande nummer av Affärsvärlden.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.