Lagrådet sågar regeringens Cementaförslag

Regeringens förslag att tillfälligt underlätta för Cementa att fortsätta bryta kalksten på Gotland kan inte genomföras. Det anser Lagrådet som inte tillstyrker förslaget, rapporterar Sveriges Radio, SR.
Cementa Gotland
Cementas fabrik i Slite, Gotland. Foto: Joakim Kroger / Cementa/Handout / Cementa/Cementa
Att införa lagstiftning som är helt inriktad på att korrigera ett domstolsutslag, skadar tilltron till det svenska rättssystemet, skriver lagrådet. Förslaget strider också mot principen att lagstiftning ska vara generell och inte riktas mot en enskild fysisk eller juridisk person.

Vidare kritiserar lagrådet den korta remisstiden på endast några dagar, för det förslag som är komplext både vad gäller miljöfrågor och juridik, skriver SR.