Lägre resultat för Coor

Fastighetsservicebolaget Coor redovisar oförändrade intäkter och lägre resultat i första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen var upp marginella 0,2 procent till 2 541 miljoner kronor (2 535). Den organiska tillväxten var -2 procent.

Justerat ebita-resultat blev 122 miljoner kronor (131), motsvarande en justerad ebita-marginal på 4,8 procent (5,2).

Rörelseresultatet blev 61 miljoner kronor (77), med en rörelsemarginal på 2,4 procent (3,0).

Resultatet före skatt var 44 miljoner kronor (55).

Resultatet efter skatt blev 31 miljoner kronor (43), en minskning med 27,9 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,30 kronor (0,4), vilket innebär en minskning med 25 procent mot föregående år.

Operativt kassaflöde var 184 miljoner kronor (124)..

Coor var under januari och februari var opåverkat av coronavirusets spridning. Under mars blev effekterna på bolagets operativa verksamhet mycket kännbara. De nordiska länderna stängdes ned av myndigheter och regeringar och våra kunder följde med i olika tempo och omfattning. Coors arbete för att bidra till minskad smittspridning har följt myndigheters rekommendationer i respektive land.

Coor har genomfört kostnadsneddragningar, främst genom korttidspermitteringar utifrån de regler och stöd som finns i respektive land men även uppsägningar. Sammanlagt rör det sig om cirka 2 300 personer, motsvarande drygt 20 procent av alla anställda vid kvartalets slut, som påverkas fördelat på alla länder och koncerngemensamma staber. Bolaget minimerar också inköp av varor och tjänster samt utvecklingsinsatser som inte är affärskritiska på kort sikt. Den negativa effekten på rörelseresultatet kopplad till pandemiutbrottet bedöms vara cirka 15 miljoner kronor för första kvartalet

– 2020 kommer att bli ett år som präglas av den globala pandemin. Det är i dagsläget svårt att överblicka konsekvenserna av pandemin och de beslut som fattas i samhället för att begränsa effekterna på såväl hälsa som ekonomi, kommenterar vd Mikael Stöhr i delårsrapporten.

– Strukturellt ser vi dock inte att något förändrats i våra kunders behov av effektiva servicelösningar eller i Coors underliggande affärsmodell. Vi upplever ett stort intresse och god efterfrågan på marknaden och ser intressanta affärsmöjligheter i hela Norden. Vår uppfattning är att utsikterna för tillväxt, lönsamhet och kassaflöde i linje med våra målsättningar över tid är goda, fortsätter Mikael Stöhr.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här