Lägre vinst för Björn Borg

Varumärkesbolaget Björn Borg såg både omsättningen och vinsten falla under första kvartalet jämfört med året innan.
Omsättningen sjönk 8,6 procent till 172,0 miljoner kronor (188,2). Minskningen för egna butiker är 11 procent och för jämförbara butiker 17 procent.

Bruttovinstmarginalen blev 54,1 procent (56,8).

Rörelseresultatet blev 7,2 miljoner kronor (18,5), med en rörelsemarginal på 4,2 procent (9,8).

Resultatet före skatt var 13,2 miljoner kronor (19,9).

Resultatet efter skatt blev 10,6 miljoner kronor (16,9), en minskning med 37,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,42 kronor (0,67), vilket innebär en minskning med 37,3 procent mot föregående år.

”Årets två första månader visade god tillväxt mot föregående år, men kvartalet avslutades med stora intäktsfall som ett resultat av de restriktioner som infördes för att bekämpa coronapandemin. Trots detta så har vi fortsatt god tillväxtökning i Tyskland, 28 procent, som drivs av bra samarbeten med e-tailers. I Finland växer vi 15 procent mot föregående år, och vår egen e-handel som växer med 23 procent i kvartalet. Att upprätthålla en god likviditet är mycket viktigt och vid denna rapports publicering har bolaget 163 miljoner kronor i tillgänglig likviditet”, kommenterar vd Henrik Bunge.

Exklusive för omnämnda marknader blev det tapp för resterande marknader där svenska grossistverksamheten tappade mest med 34 procent, mätt i årstakt. Det blev under perioden även temporära butiksstängningar i Finland, Belgien och Holland.

Bolagets finansiella mål från 2019 kvarstår men bolaget bedömer att de inte kommer kunna uppfyllas under 2020 på grund av den negativa påverkan från coronaviruset.

Björn Borg, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 172,0 188,2 -8,6%
Rörelseresultat 7,2 18,5 -61,1%
Rörelsemarginal 4,2% 9,8%
Resultat före skatt 13,2 19,9 -33,7%
Nettoresultat 10,6 16,9 -37,3%
Resultat per aktie, kronor 0,42 0,67 -37,3%