Mag Interactives förlust utvidgades

Mag Interactive redovisar en utökad förlust i det fjärde kvartalet trots att omsättningen var högre än i fjol. Samtidigt fortsätter bolaget locka till sig fler spelare och öka snittintäkten per spelare.
.
Omsättningen steg 27,8% till 55,1 miljoner kronor (43,1). Försäljningen i spel (in-app) landade på 26,3 miljoner kronor (15,0).

Ebitda-resultat blev 7,7 miljoner kronor (6,0), med en ebitda-marginal på 14,0% (13,9).

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till -1,9 miljoner kronor (6,0).

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-0,4).

Resultatet efter skatt blev -3,7 miljoner kronor (-0,1).

Antalet dagliga och månatliga aktiva spelare uppgick till 1,96 miljoner (1,89) respektive 6,40 miljoner (6,20). Antalet unika betalande spelare var 55 000 (43 000).

Snittintäkten per daglig spelare, ARPDAU, var 3,38 dollar (2,62), en ökning med 29%.

”Det som främst bidragit till förbättringen av ARPDAU är migreringen av spelare från Quizkampen till Nya Quizkampen, samt den fortsatta tillväxten för Wordzee”, säger vd Daniel Hasselberg.

”När vi nu är på väg in i första kvartalet i det nya finansiella året förväntar vi oss att både spelaraktivitet och annonsintäkter återhämtar sig till normala nivåer efter det säsongsmässigt svagare Q4. En fortsatt expansion av Wordzee och Nya Quizkampen vad gäller både spelare och intäkter gör också starten på året extra spännande. Vi har gott hopp om att vi kan fortsätta ARPDAU-resan uppåt och bygga en än starkare verksamhet under 2021 och vidare”, fortsätter Hasselberg.


Mag Interactive, Mkr Q4-2019/2020 Q4-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 55,1 43,1 27,8%
EBITDA 7,7 6,0 28,3%
EBITDA-marginal 14,0% 13,9%
EBITDA, justerat -1,9 6,0
EBITDA-marginal, justerad 13,9%
Rörelseresultat -2,2 -0,4
Nettoresultat -3,7 -0,1