Max Matthiessen ser fortsatt fördel för aktier

Max Matthiessen håller fast vid den positiva synen på aktier kontra räntetillgångar.
Jon Arnell, Max Matthiessen
Jon Arnell. Foto: Max Matthiessen och Henrik Montgomery/TT

Den höga inflationen är på allas läppar just nu, och i sin senaste ekonomiska analys Marknadspuls menar Jon Arnell, investeringschef på Max Matthiessen, på att mycket tyder på att den höga inflationen är övergående. Han menar dock att risken är uppenbar att centralbankerna agerar förhastat och dödar återhämtningen i förtid.

Vidare skriver han att aktiemarknaderna tar fasta på den låga realräntan och driver upp risktillgångar samtidigt som rapporterna under tredje kvartalet pekar på en stark efterfrågan och goda vinstmarginaler och den makroekonomiska utvecklingen har vänt till det positiva.

”Vi håller fast vid vår positiva syn på aktier kontra räntetillgångar. Vi ser fortsatt god ekonomisk tillväxt in i 2022, om än i en lägre takt än tidigare, vilket i kombination med god vinstutveckling bör ge vidare stöd till risktillgångar”, skriver han.

Danske: Finns anledning att ge riskerna mer uppmärksamhet

Taktiska övervikter inom amerikanska småbolag, europeiska banker och i japanska- och brittiska aktier sägs avspegla en viss cyklisk tilt. Samtidigt väntas de globala aktiemöjligheterna breddas. Max Matthiessen ser också potential för icke-amerikanska marknader att minska det tidigare värderingsgapet. Dock väntas möjligheterna framöver vara mer alfadriven, det vill säga att mer fokus kommer ligga på enskilda bolag. Detta dels på grund av de stigande räntorna, och dels då de höga värderingarna gör marknaderna extra sårbara. Dessutom menar Jon Arnell att kostnadstrycket och den accelererande disruptionen visar på vikten av en mer specifik exponering.