Mer än hälften av aktieägarna i Maxfastigheter accepterar Stenhus uppköpsbud

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter lämnar en uppdatering av uppköpsbudet på Maxfastigheter som lämnades den 3 mars. Vederlag sker i nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bilden visar fastigheten Samariten 1 i Botkyrka som står för nästan två tredjedelar av Stenhus totala fastighetsbestånd. Största hyresgäst är Botkyrka kommun och fastigheten utgörs främst av äldreboende.
Utöver de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner som Stenhus Fastigheter angav i pressmeddelandet den 3 mars har nu fastighetsbolaget Balder, som äger 2,22 miljoner aktier och 1,27 miljoner teckningsoptioner i Maxfastigheter samt Magnus Halvard Torsten Nilsson, som äger 125 000 aktier och 45 000 teckningsoptioner i Maxfastigheter, åtagit sig att acceptera erbjudandet

Investmentbolaget Öresund har köpt ytterligare 161 281 stycken aktier i Maxfastigheter som också kommer att omfattas av investmentbolagets oåterkalleliga åtagande att acceptera budet.

Det totala antalet aktier i Maxfastigheter som omfattas av åtagandena att acceptera uppköpsbudet är 11,41 miljoner aktier, motsvarande 52,72% av aktierna i bolaget. Det totala antalet teckningsoptioner som omfattas av åtagandena är 5,96 miljoner teckningsoptioner, motsvarande 60,18% av samtliga teckningsoptioner i bolaget.