Minusresultat för Kambi

Kambi vände till förlust från att ha gjort en vinst under förra kvartalet. Spelmarknaden har påverkats negativt på grund av restriktionerna för sportevenemang. Samtidigt meddelas att Kambi och Draftking träffat nytt avtal.
Den enskilda match som hittills inbringat mest spelande för Kambi var årets Superbowl då New England vann över Los Angeles med 13–3. Kambi erbjöd spel på 600 olika händelser.
Sportboksleverantören Kambi redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en förlust mot föregående periods vinst.Under morgonen gick också bolaget ut med att de träffat en överenskommelse med Draftking gällande Draftkings migrationsfas bort från Kambis sportboksplattform. Avtalet ger Kambi fullständiga intäkter fram tills partnerskapet upphör 30 september 2021.

Överenskommelsen följer i spåren Draftkings tidigare förvärv av teknologiplattformen SBTech, som slutfördes under andra kvartalet i år.

Fortsätter expansion i USA

Omsättningen sjönk 31,5 procent till 14,8 miljoner euro (21,6).

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner euro (2,5).

Resultatet efter skatt blev -3 miljoner euro (1,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,099 euro (0,052).

Under kvartalet fortsatte man expansionen i USA genom lansering i Illinios och Colorado.

Spelmarknaden ar påverkats negativt under kvartalet på grund av restriktionerna för sportevenemang. Dock vände trenden i juni och omsättning i juni var ungefär detsamma i fjol samma period.


Kambi, MEUR Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 14,8 21,6 -31,5%
Rörelseresultat -3,4 2,5
Rörelsemarginal 11,6%
Nettoresultat -3 1,6
Resultat per aktie, EUR -0,099 0,052