Multiq minskar i första kvartalet

Multiq redovisar minskande omsättning och resultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
.

 

“Under kvartalet har operativ drift varit i full gång, medan försäljningsarbetet har påverkats negativt. Vi följer myndigheternas införda restriktioner. I Danmark och Norge är restriktionerna mer stränga för vår verksamhet. De fulla konsekvenserna återstår att se”, kommenterar vd Henrik Esbjörnson.

Omsättningen sjönk 13,6 procent till 38,0 miljoner kronor (44,0) på grund av att inga större projektleveranser skedde under kvartalet.

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (2,1).

Resultatet före skatt var 0,5 miljoner kronor (2,1).

Resultatet efter skatt blev 0,5 miljoner kronor (2,1), en minskning med 76,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (0,02).

“Vår bedömning är att vi långsiktigt ska kunna återgå till tidigare omfattning men osäkerheten
är stor när detta kan ske i tiden. På kort och medellång sikt ser vi en stor påverkan på verksamheten och vi parerar dessa effekter med alla tillgängliga medel”, skriver bolaget.

Multiq, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 38,0 44,0 -13,6%
Rörelseresultat -1,2 2,1
Rörelsemarginal 4,8%
Resultat före skatt 0,5 2,1 -76,2%
Nettoresultat 0,5 2,1 -76,2%
Resultat per aktie, kronor 0,00 0,02
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här