Nent tappade vinst och omsättning

Mediebolaget Nent, Nordic Entertainment Group redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även lägre justerat rörelseresultat.
Nents Anders Jensen.
Anders Jensen.

Mediebolaget Nent, Nordic Entertainment Group redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även lägre justerat rörelseresultat.

Omsättningen sjönk 26,4 procent till 2 624 miljoner kronor (3 566).

Antalet betalande Viaplay-kunder ökade med 206 000 från föregående kvartal, och med 605 000 från föregående år, till 2,716 miljoner som en effekt av stark nyförsäljning och låg churn. Målsättningen, som nyligen reviderades upp, är att addera 600 000 abonnenter för helåret.

Viaplays försäljning minskade med 4 procent som en effekt av proaktiva och tillfälliga prissänkningar för sportpaketen.

Rörelseresultatet blev 2 594 miljoner kronor (434), med en rörelsemarginal på 98,9 procent (12,2).

I samband med sammanslagningen av Viasat Consumer och Canal Digital uppstod en reavinst om 2 383 miljoner kronor som redovisas inom jämförelsestörande poster.

Justerat rörelseresultat utföll på 210 miljoner kronor (434), med en justerad rörelsemarginal på 8,0 procent (12,2).

Resultatet efter skatt blev 2 515 miljoner kronor (348), en ökning med 622,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 37,20 kronor (4,91), vilket innebär en ökning med 657,6 procent mot föregående år.

Uppgifter avser kvarvarande verksamhet.

Nent Group, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 624 3 566 -26,4%
Rörelseresultat 2 594 434 497,7%
Rörelsemarginal 98,9% 12,2%
Rörelseresultat, justerat 210 434 -51,6%
Rörelsemarginal, justerad 8,0% 12,2%
Nettoresultat 2 515 348 622,7%
Resultat per aktie, kronor 37,20 4,91 657,6%