Nilar avser notera bolagets aktier på First North

Nilar, en leverantör av batterier och tillverkare av stationära energilagringssystem, avser att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande.
Stockholmsbörsen
Foto: Tobias Ohls
Erbjudandet förväntas enbart utgöras av nyemitterade aktier i bolaget till ett värde på 750 miljoner kronor före emissionskostnader. Nasdaq Stockholm har, med sedvanliga förbehåll, meddelat att Nilar uppfyller noteringskraven.

Ankarinveserare är AFA Försäkring, BNP Paribas Energy Transition Fund, Fjärde AP-fonden , Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning som tecknar aktier för högst 489 miljoner kronor, baserat på en värdering på upp till 3,15 miljarder kronor för bolaget.

Nilar har sitt huvudkontor i Täby och produktionen sker i anläggningen i Gävle där även forskning och utveckling sker. Kapitaltillskottet från börsnoteringen avser bolaget använda för att finansiera ytterligare produktionslinor i Gävle samt att succesivt expandera genom ytterligare en fabrik, som enligt plan förväntas lokaliseras i Estland.

Nilars finansiella mål är följande:

* Nettoomsättningen ska uppgå till minst 1 miljard kronor år 2023 genom ökad produktionskapacitet till följd av installation av ytterligare produktionslinor i Gävle-fabriken och etablering av en andra fabrik utomlands, planerad att lokaliseras i Estland.

* Långsiktig ebitda-marginal om minst 20%. Marginalförbättringar förväntas uppnås genom skalfördelar, att en större andel av produktionen sker i lågkostnadsregioner och genom att införa eftermarknadstjänster.