Nordea: Coronakrisen är en storstadskris

Storstäderna har drabbats hårdare av coronakrisen än under finanskrisen och tydligast är det i Stockholm. Det framgår av Nordeas konjunkturrapport Regionala Utsikter.
Riksdagshuset och Stadshuset i skymningen. Foto: Stina Stjernkvist / TT

Nedgången under krisen har varit påtaglig i alla regioner, men det är stora skillnader mellan regionerna. Storstäderna har drabbats hårdare än under exempelvis finanskrisen, mycket på grund av att krisen slagit så hårt mot tjänstesektorn, visar Nordeas konjunkturrapport.

I Stockholmsregionen väntas tillväxten i år bli negativ för första gången på minst 25 år. I övrigt har alla regioner bättre tillväxtutsikter jämfört med finanskrisen.

Sysselsättningen i Stockholm föll också med nära 3% under andra kvartalet, det största fallet sedan åtminstone 1987. Samtidigt är det totala antalet varsel i Stockholm redan dubbelt så många som under hela finanskrisen. Resten av regionerna har sett färre varsel än under finanskrisen.

“Coronakrisen är en storstadskris och i Stockholm väntar vi oss negativa tillväxttal i år, vilket skulle bli första gången på minst 25 år för Stockholm. Alla andra regioner klarar dock nedgången bättre än under finanskrisen. Att storstäderna är extra utsatta beror på att tjänstesektorn har drabbats ovanligt hårt under coronakrisen”, säger Susanne Spector, senioranalytiker på Nordea.

Samtidigt som nedgången på arbetsmarknaden har varit störst i Stockholm, har flertalet Norrlandslän haft bättre motståndskraft.

“De norra delarna av Sverige har klarat sig förhållandevis bra genom coronakrisen och ligger betydligt bättre till än under finanskrisen. Övre Norrland hade rikets lägsta arbetslöshet i augusti. En bidragande orsak till varför Norrland klarar sig bättre är att basindustrin har gått förhållandevis bra”, säger Susanne Spector.

Samtidigt har nu återhämtningen börjat på bred front, slår Nordea fast och pekar på att BNP i juli endast var 4,1 % lägre än motsvarande månad förra året samtidigt som halva produktionstappet återhämtats. Arbetslösheten föll också tillbaka i augusti i alla län bortsett från Södermanlands län.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här