Nordea: Denna aktie ska upp idag

Nordea noterar att läkemedelsbolagets aktie bör reagera positivt idag.
Sobis och Selecta Biosciences fas 2-studie med SEL-212 Compare för behandling av kronisk gikt visar ett genomgående bättre utfall jämfört med det i USA-godkända urikasenzymet, pegloticase. All topline-data visar på detta, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

SEL-212 uppvisade en högre svarsfrekvens än jämfört med pegloticase avseende det primära effektmåttet för tre och sex månader sammanvägt. Däremot uppnåddes inte det primära effektmåttet avseende statistisk signifikans.

Hos patienter med tofi var svarsfrekvensen väsentligt högre med SEL-212 än jämfört med pegloticase. Man såg också en statistiskt signifikant total minskning av genomsnittliga SUA-nivåer med SEL-212 jämfört med pegloticase.

Datan från studien stödjer initieringen av fas 3-programmet Dissolve.

”Vi ser fram emot att utvärdera SEL-212 i samarbete med Sobi i våra två pågående dubbelblinda, placebokontrollerade fas 3-studier Dissolve samt fortsätta att utveckla vår ImmTOR-plattform vid genterapi”, säger Carsten Brunn, vd för Selecta.

I en kommentar skriver Nordea att aktien bör reagera positivt och stiga minst 5 procent då datan stödjer klinisk nytta med SEL-212. Banken ser en riskjusterad värdepotential för SEL-212 om 15-20 kronor per aktie på relativt måttliga antaganden med en toppförsäljning på 350 miljoner dollar.