Nordea tror på liten ränteuppgång mot slutet av 2021

Hösten är svårbedömd, men huvudscenariot är att styrkan i ekonomierna överväger och att räntor med längre löptider stiger mot slutet av året. Det skriver Nordeas chefsekonom Annika Winsth i sin boränteprognos.
Nordeas chefsekonom Annika Winsth.
Annika Winsth, chefsekonom Nordea Foto: Simon Rehnström / SvD / TT

I boränteprognosen nämner Annika Winsth att låg vaccinationsgrad eller -vilja är en risk för tillväxten, vilket påverkar centralbanker och räntor. Dessutom påverkar Federal Reserves agerande räntemarknaden rejält.

”I närtid går det inte att utesluta att räntor med längre löptider kan komma ned ytterligare något utöver det vi redan har sett i sommar. Mot slutet av året är det ändå mycket som talar för att stark konjunktur öppnar för att lätta något på krispolitiken. I den miljön lär räntor med längre löptider stiga”, skriver hon.

Återhämtningen efter pandemin talar för att krispolitiken bör fasas ut, menar hon, men tror ändå att det kommer att dröja innan Riksbanken agerar. Således väntas reporäntan ligga stilla länge. Men räntor med längre löptider kan ändå komma upp även i Sverige, då de styrs mer av konjunktur och global utveckling.

Även om bostadsräntor med längre löptider har bottnat, ligger de på attraktiva nivåer. Nordeas bedömning är att de stiger något mot slutet av året. Det ses som fortsatt attraktivt att binda sina lån eller delar av dem till dagens nivåer.