Norge låter räntan ligga

Norges Bank lämnade styrräntan oförändrad på torsdagen. Folioräntan ligger därmed kvar på 1,50 procent.

Enligt TDN Direkts enkät bland sju ekonomer räknade samtliga med att Norges Bank skulle lämna styrräntan oförändrad på 1,50 procent.

Styrräntan justerades senast den 19 september 2019, då den höjdes med 25 punkter, till 1,50 procent.

Beslutet var enhälligt.

Centralbankschef Öystein Olsen konstaterar att som banken nu värderar utsikter och riskbild kommer “styrräntan mest sannolikt att ligga kvar på dagens nivå den närmaste tiden”.

Kommittén bedömer att ny information sedan förra mötet i stort bekräftar bilden av den ekonomiska utvecklingen. Risken för en kraftig tillbakagång i den globala ekonomin har avtagit något, även om osäkerheten består. Den underliggande inflationen ligger nära målet.

Kapacitetsutnyttjandet tycks ligga något över den normala nivån, men ny information bekräftar att ekonomin troligen ligger nära toppen av cykeln.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här