Ökad omsättning för Telia

Teleoperatören Telia redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Det justerade ebitda-resultatet var i linje med vad som meddelades häromveckan.
Allison Kirkby, vd och koncernchef Telia Company.
Allison Kirkby, VD och koncernchef Telia Company. Foto: Jonas Ekströmer / TT
Omsättningen steg 2,7% till 23 464 miljoner kronor (22 838).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 7 477 miljoner kronor (7 914), med en justerad ebitda-marginal på 31,9% (34,7). Utifrån vad som kommunicerades den 20 januari väntades ett justerat ebitda-resultat på runt 7 275 miljoner.

Rörelseresultatet blev -23 001 miljoner kronor (2 600). Resultatet var påverkat av en realisationsförlust från försäljningen av Turkcell Holding om -17 955 miljoner kronor främst hänförlig till omklassificerade ackumulerade valutakursförluster vilken inte hade någon effekt på totalt eget kapital. Kvartalet var även påverkat av en nedskrivning om -7 800 miljoner kronor relaterad till goodwill i Finland.

Justerat rörelseresultat utföll på 2 609 miljoner kronor (2 980), med en justerad rörelsemarginal på 11,1% (13,0).

Resultatet före skatt var -23 999 miljoner kronor (1 781).

Resultatet efter skatt blev -24 445 miljoner kronor (1 370).

I utdelning föreslås 2,00 kronor (2,45), vilket överensstämmer med beskedet som lämnades häromveckan.

Operationellt fritt kassaflöde ökade till 2 856 miljoner kronor (977) och kassaflöde från löpande verksamhet ökade till 7 955 miljoner kronor (5 566), båda främst drivna av förändringar i rörelsekapital

Bolagets utsikter 2021:

”Tjänsteintäkter och justerad ebitda, i konstant valuta och exklusive Telia Carrier, förväntas vara oförändrade till att visa låg ensiffrig tillväxt, medan betald capex, exklusive Telia Carrier samt kostnader för licenser, frekvenser och nyttjanderättstillgångar, förväntas vara i spannet 14,5-15,5 miljarder kronor”.

Telia, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 23 464 22 838 2,7%
EBITDA, justerat 7 477 7 914 -5,5%
EBITDA-marginal, justerad 31,9% 34,7%
Rörelseresultat -23 001 2 600
Rörelsemarginal 11,4%
Rörelseresultat, justerat 2 609 2 980 -12,4%
Rörelsemarginal, justerad 11,1% 13,0%
Resultat före skatt -23 999 1 781
Nettoresultat -24 445 1 370
Utdelning per aktie, kronor 2,00 2,45 -18,4%