Ökad omsättning och resultat för Medcap

Medicinteknikbolaget Medcap redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
Omsättningen steg 8,2% till 222,6 miljoner kronor (205,7).

Ebitda-resultat blev 40,5 miljoner kronor (31,4), med en ebitda-marginal på 18,2% (15,3).

Ebita-resultat blev 30,4 miljoner kronor (22,0), med en ebita-marginal på 13,7% (10,7).

Rörelseresultatet blev 21,5 miljoner kronor (14,4), med en rörelsemarginal på 9,7% (7,0).

Resultatet före skatt var 20,1 miljoner kronor (13,3).

Resultatet efter skatt blev 14,6 miljoner kronor (10,2), en ökning med 43,1% mot föregående år. Resultatet för kvarvarande verksamheter var 15,1 miljoner (10,4).

Resultat per aktie hamnade på 0,9 kronor (0,7), vilket innebär en ökning med 28,6% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 17,3 miljoner kronor (27,8).

”Leveransstörningar har noterats i flera bolag under det första kvartalet men dessa har hittills hanterats utan att påverka försäljningen. Komponentbrist och transporter kan utgöra en utmaning framgent vilket bevakas noga av bolagen”, skriver Medcap.

Medcap, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 222,6 205,7 8,2%
EBITDA 40,5 31,4 29,0%
EBITDA-marginal 18,2% 15,3%
EBITA 30,4 22,0 38,2%
EBITA-marginal 13,7% 10,7%
Rörelseresultat 21,5 14,4 49,3%
Rörelsemarginal 9,7% 7,0%
Resultat före skatt 20,1 13,3 51,1%
Nettoresultat 14,6 10,2 43,1%
Resultat per aktie, kronor 0,9 0,7 28,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet 17,3 27,8 -37,8%