Omsättningslyft för Footway

E-handelsbolaget Footway redovisar en betydligt högre omsättning men också utökad förlust under andra kvartalet jämfört med fjolåret.
Footways VD Daniel Mühlbach.
Footways VD Daniel Mühlbach. Foto: Johan Paulin/Footway

Omsättningen steg 32% till 388 miljoner kronor (294).

Ebita-resultatet blev 3 miljoner kronor (2).

Rörelseresultatet blev -9 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev -14 miljoner kronor (-5), och per aktie -0,21 kronor (-0,07).

Footways vd Daniel Mühlbach skriver i rapporten att bolagets lagerbindningar har påverkats negativt till följd av marknadsmiljön under coronapandemin. När samhället börjar återgå till det normala under framöver väntas bolaget kunna minska lagerbindningarna med 150 miljoner kronor.

Vidare satte Footway nya finansiella mål i juni, där bolaget ska uppnå en årlig omsättningstillväxt på mellan 30 och 40% , med ett stabilt ebita-resultat.

Footway, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 388 294 32,0%
Rörelseresultat -9 0
Nettoresultat -14 -5
Resultat per aktie, kronor -0,21 -0,07