Omvärldens reaktioner på Federal Reserves räntesänking

SEB ser ytterligare en sänkning med 25 punkter i december, och en ny sänkning i mars.

USA-räntorna steg och dollarn stärktes i spåren av Fed-beskedet på onsdagen, en rörelse som i stort varit intakt på torsdagen. New York-börserna stängde svagt positivt medan Asienbörserna är lite blandade.

Federal Reserve sänkte som väntat räntan med 25 punkter. De ser fortsatt en “måttlig” tillväxt och såväl uttalande som prognoser visade små förändringar från julimötet.

“Detta är lite positivt för aktierna så länge det inte blir någon recession. Men problemet är att 25-punkterssänkningen var inprisad, och kommentarerna och dot plot inte så duvaktiga som marknaden hoppats. Jag tror Fed behöver sänka igen, det finns fortsatt risk från avkastningskurvan”, sade Shane Oliver på AMP Capital Investors till Reuters.

Fed-chefen Jerome Powell sade vid en pressträff att utsikterna fortsatt är gynnsamma men att de sänkte styrräntan för att försäkra ekonomin mot risker för ett sämre utfall.

Fed oense om framtiden
Det finns fler tecken på dämpning utomlands och handelsspänningarna har ökat, och om ekonomin försvagas mer omfattande kan räntesänkningar behövs. De följer däremot inte någon förutbestämd bana.

Federal Reserve är samtidigt splittrat om vägen framåt.

Tre ledamöter reserverade sig mot beslutet på onsdagen (två emot sänkningen, en ville sänka mer), och ränteprognoserna, “dot plot”, visar att vid årsskiftet ser sju en sänkt ränta, fem ser oförändrat medan fem ser en högre ränta. Tre ledamöter som inte röstar i FOMC var därmed redo att reservera sig.

Deutsche Bank anser att såväl policyuttalandet som “dot plot” låg i linje med vad de förväntat sig, och är förenligt med en kommitté som ser ett rätt gynnsamt huvudscenario, men som påverkats av betydande nedåtrisker från svag global tillväxt och osäkerhet om handeln.

“Powell stärkte detta budskap vid pressträffen. Medan det fortsatt finns kraftiga åsiktsskillnader inom FOMC, så indikerar signalerna från mötet fortsatt en duvaktig bias”, skriver Deutsche Bank.


“Dot plot” mindre duvaktigt än väntat

Med data som förväntas visa en mjukare trend kommande månader så tror det fortsatt att räntan kommer att sänkas med ytterligare 75 punkter fram till och med första kvartalet 2020, med nästa sänkning i oktober.

Även RDQ Economcis noterade också Fed är splittrat, och “dot plot” var mindre duvaktigt än väntat och visar på oförändrad ränta i år och nästa år och sedan en höjning med 25 punkter 2021 och 2022.

“För att inte sänka räntan igen så behöver Fed prata ner marknadens förväntningar vid någon tidpunkt för vi kan inte se detta Fed överraska marknaden vid ett FOMC-möte”, skriver de.

SEB såg ett “copy-paste”-möte från juli, och Fed levererade åter en sänkning med 25 punkter som “försäkring”.

“Ordalydelsen i uttalandet var nästan oförändrat från juli, vilket indikerar att Fed bibehåller en svag nedåtbias medan budskapet från Powell återigen var neutralt och tolkades som en besvikelse av marknaden”, skriver SEB.

De ser fortsatt en till sänkning med 25 punkter i december, och sedan en ny sänkning i mars.

Yen starkare mot dollar och euro
Vad gäller turbulensen på penningmarknaden i USA den senaste veckan, där de kortaste räntorna stigit kraftigt, så vidtog Fed åtgärden att sänka räntan på överskottsreserver med 30 punkter på onsdagen. Powell sade vid pressträffen att de varit överraskade av omfattningen i marknadsrörelserna, men ser det som ett övergående fenomen och är redo att agera vid behov.

Han indikerade även att de kommer att se över balansräkningen, för att eventuellt åter låta den öka.

Federal Reserve i New York ska återigen på torsdagen erbjuda marknaden 75 miljarder dollar i likviditet i en tillfällig repooperation.

Japanska räntor har sjunkit på torsdagen, medan yenen stärkts mot dollarn och euro, med ökad skjuts efter BOJ-beskedet.

Bank of Japan behöll såväl räntan som guidningen oförändrade vid torsdagens möte, men ser ökade nedåtrisker från utlandet och skäl till ökad vaksamhet för att bevara momentum i inflationens uppgång mot målet. En ny bedömning görs i samband med oktobermötet och de nya prognoserna.

Capital Economics noterade att även om Bank of Japan ser ökade nedåtrisker och har höjd beredskap så har de två kriterier för att se om inflationen närmar sig målet: resursutnyttjandet och inflationsförväntningarna. Det första ligger kvar på höga nivåer och de senare har hållits väl uppe.


Nya räntebesked under torsdagen

BOJ gjorde liknanden åtaganden 2016 på grund av bekymmer för Kinas ekonomi, men följde aldrig upp det. Sedan dess har oron för sidoeffekterna av policylättnaderna ökat.

“Vi tror fortsatt att BOJ behåller räntemålen oförändrade under kommande år”, skriver de.

På torsdagen väntas nya räntebesked. För Norges Bank tror bedömarna att det är 50/50-läge om de höjer igen, för Schweiz centralbank spås oförändrat men där en del tror att de kan sänka räntan. För Bank of England är bedömarna eniga om att de lämnar oförändrat tills vidare.

På agendan står även brittisk detaljhandel och Philadelphia Fed-index från USA, samt en ny interimsprognos från OECD.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.