Optimismen bland företagarna håller i sig

SEB:s företagarindikatorsteg till 13 i mars jämfört med 12 i februari, vilket visar på en mer optimistisk, men avvaktande, inställning till de kommande tre månaderna.
Bättre utsikter
Foto: Maja Suslin/TT

Företagarindikatorn, skillnaden mellan andelen företagare som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling, ligger nu på plus 13, en uppgång på en enhet sedan i februari.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ligger kvar på 28%, samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskar från 16 till 15% och andelen som tror på oförändrad utveckling ökar med 3 enheter till 54%.

”Den senaste tidens förnyade oro kring smittspridningen och ökad risk för nya och omfattande restriktioner får genomslag på företagarnas framtidssyn. Optimismen håller i sig men är något mer avvaktande i väntan på en tydligare riktning. Regeringen har aviserat att det nya nedstängningsstödet även kommer att ersätta för lönekostnader. Det kan komma att spela en avgörande roll för företagens överlevnad om utvecklingen försämras”, säger SEB:s företagarekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.

För fjärde månaden i rad svarar företagarna genomgående negativt på frågan om hur de ekonomiska indikatorerna omsättning, likviditet och arbetstid utvecklats den senaste månaden.

”Likviditeten, som är avgörande för den kortsiktiga betalningsförmågan och därmed företagets möjlighet till överlevnad, vänder ner i februari och behöver följas noga framöver. Efter en längre tids väntan är nu det förlängda omställningsstödet på plats och går att söka av företagare som upplevt stora omsättningstapp under höst och vinter. Det kommer att ge många företagare en välbehövlig respit i en tid då kassorna tryter”, säger Américo Fernández.