Optimismen stiger i svenska hushåll

De svenska hushållens förtroendeindikator, CCI, uppgick till 100,1 i augusti, jämfört med reviderade 97,3 månaden innan (preliminärt 96,4), enligt Konjunkturinstitutets undersökning.

CCI väntades visa ett värde på 97,5 enligt SIX News sammanställning av sju analytikers prognoser. Förväntningarna sträckte sig mellan 96,0 till 99,6 med en median på 97,4.

Makroindex uppgick till 92,1 jämfört med reviderade 91,2 månaden innan (preliminärt 90,9). Mikroindex landade på 105,4 jämfört med reviderade 103,6 månaden innan (preliminärt 102,8).

Inflationsförväntningarna på tolv månaders sikt uppgick till 1,8 procent, att jämföra med 1,9 procent månaden innan. Dessa siffror är justerade av KI för extremvärden.

Index över arbetslösheten om tolv månader låg på 25 jämfört med oreviderade 24 månaden innan. Ett högt tal indikerar pessimism. Medelvärdet på lång sikt är 7.

Hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan på ett års sikt är 2,09 procent, vilket kan jämföras med 2,10 procent månaden innan.

Förväntad rörlig bostadsränta om två år är 2,52 procent, jämfört med 2,63 procent föregående månad. På fem års sikt är den förväntade rörliga bostadsräntan 3,34 procent, vilket kan jämföras med 3,42 procent månaden innan.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.