Här är aktierna som plockas in i Paretos svenska aktieportfölj

Pareto Securities svenska aktieportfölj ökade med 6,5% under november, vilket var en stark prestation men ändå i underkant med jämförelseindex (OMXSGI) som steg 11,3% under samma period.
Foto: Leif R Jansson/TT

Bäst utvecklades Millicom med en uppgång på 29% , följt av IPC med 27% och SKF 16%. De övriga sju aktierna laggade mot index.

Pareto skriver att prestationen återspeglar sektorrotationen man fått se under november där cykliska aktier och värdeaktier gått bäst.

Inför december gör Pareto fyra ändringar i portföljen. De aktier som får lämna är Qleanair, Magnolia, IPC och Tele2. Dessa ersätts med Jetpak, Klövern, Storytel och Sobi.

Värt att påpeka är att Paretos portfölj överträffat index med råge fram till och med november i år. Portföljen är upp 27,0% medan OMXSGI har avancerat 9,9%.

Paretos norska portfölj ökade med 18,1% i november, vilket var klart bättre än benchmarkindex OSEBX som ökade med 14,6%. Det innebär en relativt bättre prestation om 3,5 procentenheter.

Inför december gör mäklarfirman ett par förändringar. Aker, Elkem och Kongsberg Gruppen ersätts av Gjensidige Forsikring, Norske Skog och Subsea 7.

Portföljen om tio aktier består även av Pexip, LSG, Kid, Hunter, Fjordkraft, BW LPG och Bouvet