Positivt för Duni

Konsumentproduktföretaget Duni redovisar för det andra kvartalet 2019 ett operativa resultat om 111 miljoner kronor (96), med en operativ rörelsemarginal på 8,2 procent (8,0%).

Bruttomarginalen uppgick till 23,7 procent (26,1%).

”Det andra kvartalet påverkas alltjämt av de höga råmaterialpriserna jämfört med föregående år, dock i lägre utsträckning än i tidigare kvartal. De nu helt implementerade prisökningarna har i ökande takt under kvartalet bidragit till en återhämtning av den operativa rörelsemarginalen”, skriver Duni.

Affärsområdena Table Top och Meal Service bidrar till det förbättrade resultatet medan affärsområde Consumer har haft ett mer utmanande kvartal. Biobak i Australien påverkar positivt samtidigt som andra delar av New Markets levererat lägre resultat än föregående år.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 86 miljoner kronor (87). Resultat efter skatt uppgick till 67 miljoner kronor (66).

”Massapriserna har fortsatt nedåt i det andra kvartalet. Detta bör ge en positiv resultateffekt även under det tredje kvartalet”, kommenterar vd Johan Sundelin.

Nettoomsättningen ökade till 1.348 miljoner kronor (1.197) jämfört med samma period föregående år. Den organiska proformatillväxten uppgick till 1,0 procent medan den organiska tillväxten uppgick till -2,1 procent.

Produkter inom segmenten premiumservetter samt miljöanpassade produkter för take-away-marknaden är fortsatt starka tillväxtdrivare.

”Försäljningsökningen begränsas dock av en fortsatt negativ trend för dukar och engångsartiklar av plast samt ett antal förlorade kontrakt med storvolymkunder. Försäljningen påverkas dessutom i viss utsträckning negativt av färre antal försäljningsdagar i kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år”, skriver Duni.

Affärsområdet Meal Service växte i kvartalet medan Consumer minskade i omsättning och Table Top ligger i linje med föregående år.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.