Profilgruppen ökar omsättning och vinst

Aluminiumprofilbolaget Profilgruppen redovisar en högre omsättning och vinst under det första kvartalet, jämfört med året innan.
Profilgruppen
Omsättningen steg 14,7% till 460,1 miljoner kronor (401,1). Det främsta skälet till ökningen är att leveransvolymerna har ökat under perioden med 28% till 10 150 ton (7 900) aluminiumprofiler.

Rörelseresultatet blev 35,1 miljoner kronor (26,0), med en rörelsemarginal på 7,6% (6,5).

Resultatet före skatt var 30,6 miljoner kronor (14,5).

Resultatet efter skatt blev 24,3 miljoner kronor (11,4), och per aktie 3,26 kronor (1,26).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 63,4 miljoner kronor (-7,9).

Likvida medel uppgick till 68,1 miljoner kronor (39,3).

”Vår produktionsapparat har gått för högtryck hela kvartalet. Leveranserna från den nya pressanläggningen ökar successivt och den har producerat i treskift sedan slutet av förra året. Nästa steg tas i andra kvartalet. Det operativa resultatet, rensat för engångseffekter, är något lägre än samma period förra året, vilket är enligt förväntningarna”, kommenterar VD Fredrik Zöögling.

Profilgruppen, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 460,1 401,1 14,7%
Rörelseresultat 35,1 26,0 35,0%
Rörelsemarginal 7,6% 6,5%
Resultat före skatt 30,6 14,5 111,0%
Nettoresultat 24,3 11,4 113,2%
Resultat per aktie, kronor 3,26 1,26 158,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet 63,4 -7,9
Likvida medel 68,1 39,3 73,3%