Quickbit minskar omsättningen och rörelseresultatet

Fintechbolaget Quickbit som utvecklar tekniklösningar redovisar en minskad omsättning och vinst i det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol.
Omsättningen sjönk 28,1% till 932,8 miljoner kronor (1 297,6).

”Den lägre omsättningen under kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, beror i huvudsak på lägre försäljning som effekt av den planerade omställningen av transaktionsflöden i syfte att uppnå en minskad risknivå och kapitalbindning”, heter det i rapporten.

Rörelseresultatet blev 10,0 miljoner kronor (17,9), med en rörelsemarginal på 1,1% (1,4).

Resultatet före skatt var 10,0 miljoner kronor (17,9).

Resultatet efter skatt blev 7,1 miljoner kronor (15,6), och per aktie 0,08 kronor (0,17).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 53,4 miljoner kronor (0,4).

Likvida medel uppgick till 117,2 miljoner kronor (8,8).

”Vårt mål de närmaste åren är att stärka positionen som ”helhetsleverantör” och vi har den senaste tiden tagit ett tydligt steg i den riktningen. Allt eftersom vårt produktutbud successivt utökas kommer vi som en effekt av det också hitta fler sätt att skapa synergier mellan våra olika erbjudanden. De kommande tolv månaderna kommer Quickbit Affiliate att vara den huvudsakliga drivkraften för tillväxt. När Quickbit App och Quickbit Card är lanserade och tydligt etablerade på marknaden kommer dessa också att vara tillväxtdrivare”, säger VD Serod Nasrat.

Quickbit, Mkr Q3-2020/2021 Q3-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 932,8 1 297,6 -28,1%
Rörelseresultat 10,0 17,9 -44,1%
Rörelsemarginal 1,1% 1,4%
Resultat före skatt 10,0 17,9 -44,1%
Nettoresultat 7,1 15,6 -54,5%
Resultat per aktie, kronor 0,08 0,17 -52,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet 53,4 0,4 13 250,0%
Likvida medel 117,2 8,8 1 231,8%