S&P kalkylerar med spräckta klimatmål

S&P Global Ratings räknar med fortsatt ökad efterfrågan på olja det kommande decenniet, i stark kontrast till FN:s klimatpanels bedömning att utsläppen av växthusgaser måste halveras under de kommande tio åren för att begränsa den globala uppvärmningen.  

En lång rad nationer – de som skrivit under på Parisavtalet – har åtagit sig att bidra till att den globala uppvärmningen ska hålla sig långt under 2 grader – helst 1,5 grader. Och för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader måste de fossila utsläppen halveras under de kommande tio åren, enligt FN:s klimatpanel, IPCC.

Samtidigt räknar S&P Global Ratings i kreditanalyser av de stora oljejättarna med att efterfrågan på olja mest sannolikt kommer att öka under de kommande tio åren.

Av en färsk analys av Royal Dutch Shell framgår exempelvis att S&P:s kreditteam känner sig relativt säkra på att bolaget klarar av att åtminstone bibehålla nuvarande produktionsvolymer under de kommande tio åren och därefter. ”I vårt bas-scenario för de kommande tre till fem åren förutspår vi dessutom att Shells produktion kommer att växa med 1 till 3 procent per år”, skriver de.

-Vi är kreditanalytiker. Vi säger ingenting om vad som är önskvärt, bara vad vi ser som mest troligt. Och det är att efterfrågan på olja kommer att öka det närmaste decenniet, säger Simon Redmond, S&P:s ledande olje- och gasanalytiker.

FN-organisationen UN PRI har lanserat en teori som säger att vi kommer att få ett abrupt, disruptivt policygensvar när regeringar och myndigheter slutligen inser att de måste agera. En vägledande prognos är att det kommer att inträffa mellan 2023 och 2025.  

-Vi ser det som en klar risk att hårda regleringar kan komma abrupt, säger Simon Redmond. 

Så hur ser du på möjligheten att halvera koldioxidutsläppen varje tioårsperiod?

-Jag förnekar inte att det kan hända, men baserat på det vi ser idag – vad regeringar gör – ter det sig inte som ett troligt scenario.

S&P tror att efterfrågan på olja istället ökar motsvarande drygt en miljon fat per dag, vilket motsvarar en årlig ökning på drygt 1 procent. 

Och S&P ser begränsningar med vad ny teknik kan åstadkomma för att minska oljeberoendet inom överskådlig framtid. Platts Analytics, S&Ps informationstjänst för energisektorn, har räknat ut att, för varje extra miljon elektriska bilar eller hybridbilar så minskar oljeberoendet med 30 000 fat om dagen. Det betyder att inte ens 30 miljoner extra el- och hybridfordon räcker för att kompensera för ökningen.

-Det här hjälper oss att förstå varför vi ser efterfrågan på olja öka trots alla nyhetsartiklar om ökat fokus på att minska utsläppen, satsningar på elbilar, elektrifieringen av bussflottan i Shanghai och så vidare.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.