Sandvik säljer minoritetsägande i kinesiskt joint venture

Verkstadsbolaget Sandvik säljer av sitt minoritetsägande om 10 procent i Gesac som är ett kinesiskt joint venture.
Foto: Johanna Norin/TT
Aktieposten säljs till Xiamen Tungsten som är majoritetsägare i Gesac och köpeskillingen är på 0,7 miljarder kronor baserat på nuvarande valutakurser.

Vid slutförandet av affären, som förväntas bli under sommaren, bokar Sandvik in en kapitalvinst om 0,6 miljarder kronor i finansnettot.

Gesac bildades 2005 för att säkra tillgången på wolfram. Sedan dess har Sandvik Machining Solutions expanderat sin kapacitet när det gäller återvinning av vändskär samt förvärvat Wolfram Bergbau und Hütten år 2009, ett företag som levererar wolframpulver.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här