Sandviks resultat något bättre än väntat

Verkstadsbolaget Sandvik redovisar en omsättning som var något lägre än väntat under första kvartalet. Resultatet var något över förväntningarna, liksom orderingången.
Sandviks VD Stefan Widing.
Sandviks VD Stefan Widing. Foto: ASSA ABLOY/TT
Omsättningen sjönk 8,2% till 21 691 miljoner kronor (23 620). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 22 237. Organiskt ökade intäkterna med 1%.

Rörelseresultatet blev 4 256 miljoner kronor (2 762), väntat rörelseresultat var 4 165. Rörelsemarginalen var 19,6% (11,7).

Besparingsåtgärder hade en positiv påverkan om 395 miljoner kronor i första kvartalet.

Justerat rörelseresultat utföll på 4 170 miljoner kronor (3 728), väntat var 4 181, med en justerad rörelsemarginal på 19,2% (15,8).

Resultatet efter skatt blev 3 185 miljoner kronor (1 835), analytikerkonsensus 3 074.

Resultat per aktie hamnade på 2,53 kronor (1,46).

Orderingången landade på 25 847 miljoner kronor (25 356), vilket är 8% högre än analytikerkonsensus. Ökningen uppges ha drivits av en stark utveckling inom gruvindustrin och en fortsatt återhämtning i kortcykliska verksamheter.

VD:n Stefan Widing skriver i en kommentar till rapporten att det första kvartalet kännetecknades av en fortsatt återhämtning och en positiv utveckling.

”Det skedde en bred, successivt ökande efterfrågan på Sandviks lösningar, med undantag för segmenten flyg och energi som förblev dämpade, även om det sistnämnda visade tecken på en förbättrad kundaktivitet”, kommenterar bolagschefen.

Han lyfter fram bland annat att nivån på orderingången för Sandvik Mining and Rock
Solutions var rekordhög, samt att efterfrågan inom Sandvik Manufacturing and Machining
Solutions fortsatte att förbättras på samtliga större marknader.

”Samtidigt som pandemin och dess följder ännu inte ligger bakom oss och vår verksamhet fortfarande står inför en viss osäkerhet, är marknadsförhållandena och de globala produktionstrenderna positiva och kan avsluta ett kvartal som utvecklats positivt, med ett skifte mot tillväxt och stabilt resultat”, förklarar VD:n.

Aktien backar inledningsvis på rapporten.

Sandvik, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Orderingång 25 847 24 008 7,7% 25 356 1,9%
Nettoomsättning 21 691 22 237 -2,5% 23 620 -8,2%
Rörelseresultat 4 256 4 165 2,2% 2 762 54,1%
Rörelsemarginal 19,6% 18,7% 11,7%
Rörelseresultat, justerat 4 170 4 181 -0,3% 3 728 11,9%
Rörelsemarginal, justerad 19,2% 18,8% 15,8%
Nettoresultat 3 185 3 074 3,6% 1 835 73,6%
Resultat per aktie, kronor 2,53 1,46 73,3%

Konsensusdata från Factset