SAS flög 313 000 passagerare i mars

SAS minskade antalet passagerare med 69,3% till 313 000 i den totala trafiken i mars, jämfört med samma månad året innan. Månaden innan var tillväxten -89,0% till 225 000 passagerare.
SAS flyg
SAS-plan på Terminal 5 på Arlanda flygplats. Foto: Henrik Montgomery / TT
Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 77,4% under månaden (-92,4).

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 63,6% i mars (-80,6).

Kabinfaktorn uppgick till 30,8% under månaden (25,9).

PASK uppgick till 0,40, svenska kronor, under månaden (0,35).

Passageraryielden uppgick till 1,29, svenska kronor, i mars (1,37).

”Antalet passagerare och framtida bokningar har ökat under månaden, om än från väldigt låga nivåer. Utvecklingen i efterfrågan på flygresor är helt beroende av pågående vaccinationer och att reserestriktioner därmed kan lättas och koordineras mellan länder och regioner”, säger VD Rickard Gustafson.

SAS mars, 2021 februari, 2021
Passagerare, miljoner 0,313 0,225
Passagerare, förändring i procent, YY -69,3 -89,0
RPK, förändring i procent -77,4 -92,4
ASK, förändring i procent -63,6 -80,6
Kabinfaktor, i procent 30,8 25,9
PASK 0,40 0,35
Passageraryield 1,29 1,37