SCA höjer värderingen av skogsinnehavet

SCA planerar att vid årsskiftet ändra redovisningsmetod för värdering av bolagets skogsinnehav så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områden SCA har skogsmark.

Mot bakgrund av priset på skogsmark i ett antal större och nyligen genomförda skogsmarksaffärer har SCA genomfört en översyn av metod och antaganden för värdering av skogsmark i bolagets balansräkning.

Översynen visar att det sker ett stort antal skogstransaktioner i de områden SCA har mark, att värdet på större skogsinnehav generellt ligger på samma nivå som mindre och medelstora skogsinnehav, och att värdet väsentligt överstiger nuvarande bokfört värde, skriver SCA i delårsrapporten.

Nu tillgängliga transaktionspriser och kända virkesförrådsdata indikerar ett marknadsvärde på 63-67 miljarder kronor, jämfört med dagens redovisade värde om 34 miljarder kronor, enligt SCA.

Det totala värdet av skogsinnehavet väntas bestå till cirka 70 procent av biologiska tillgångar (stående träd) och till cirka 30 procent av marktillgångar. Det kan jämföras med det redovisade värdet av skogstillgången per 30 september 2019 som uppgick till cirka 33 miljarder kronor för den biologiska tillgången och cirka 1 miljard kronor för skogsmarken.

Omvärderingen, efter avsättningar för uppskjuten skatt, bedöms ge en positiv engångseffekt under fjärde kvartalet 2019. Omvärderingen av biologiska tillgångar kommer att redovisas som en positiv resultateffekt, medan omvärderingen av marktillgångar redovisas som övrigt totalresultat och påverkar inte resultatet, skriver SCA.

Översynen väntas bli klar under fjärde kvartalet.

Även Holmen höjde sitt marknadsvärde på skogen i samband med sin kvartalsrapport.

Stark rapport från HolmenHolmen redovisar ett rörelseresultat på 541 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019, framgår det av bokslutsrapporten. OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.