SEB: Dagens QE-politik kan behöva permanentas

Under vinjetten veckans tanke skriver SEB:s Johan Javeus om hur hemarbete kan göra så att centralbanker får det allt svårare att skapa tillräckligt med inflation och att dagens QE-politik kan behöva permanentas.
Johan Javeus, SEB. Foto: SEB

Trenden med att fler jobbar hemifrån innebär en dramatisk förändring för ekonomin, skriver SEB:s Johan Javeus. Hemarbetet gör att en av västvärldens arbetstagares viktigaste konkurrensfördelar försvinner och kan komma att skapa en global arbetsmarknad.

De stora vinnarna på en mer global arbetsmarknad är företagen och många av de anställda, som inte är högt eftertraktade, kommer få uppleva en tuffare konkurrens om jobben.

För de rikaste länderna innebär detta då en nedåtpress på löner och en tilltagande lönepress är ett stort problem för världens centralbanker, skriver Javeus, då högre löner brukar ses som den viktigaste källan till ett stabilt inflationstryck över tid.

Ett annat alternativ för att åstadkomma ett stabilt inflationstryck är dock att permanenta tryckandet av nya pengar.

”Om de vill kan centralbankerna hålla på med det hur länge som helst. Ju större den strukturella nedåtpressen blir på löner, ju mer expansiv måste penningpolitiken bli. Den logiska slutsatsen blir att räntor kommer ligga kvar på noll (eller till och under noll) medan de kvantitativa stimulanserna måste fortsätta långt efter att pandemin släppt greppet om ekonomin. Utvecklingen kommer i många länder likna den vi sedan sett i Japan om än inte driven av samma orsaker”, skriver han.

Detta kommer givetvis att gynna företagen, som kan skörda frukterna av att produktionskostnaderna kan pressas samtidigt som permanent låga räntor gör kapital billigt. Javeus menar att detta kommer att accelerera trenden där ägarna av företagen gynnas mer än de anställda och därmed öka klyftorna i samhället. Således kommer krav ställas på att politiker ska försöka motverka de ökade klyftorna med mer omfördelande finanspolitik, vilken inte kommer bli lätt i den allt mer globaliserade världen.