SEB förutspår snabb återhämtning för svensk ekonomi

SEB bedömer i senaste konjunkturrapporten att Sveriges ekonomi växer med 2,8% i år och därefter tar fart för att växa ytterligare 4,8% 2022.
SEB
Foto: Helena Landstedt/TT

Tillväxten under 2020 ska ha landat på -2,6%. Därmed blev utfallet bättre än förväntade -3,1% från novemberprognosen. Då angavs det också att tillväxten skulle bli 2,7 % i år och 4,4% 2020. Därmed har SEB alltså reviderat upp tillväxtsiffrorna för samtliga tre åren.

”BNP för fjärde kvartalet 2020 ser ut att bli starkare än befarat med en väntad ökning på 1% jämfört med kvartalet innan. Trots att PMI fortfarande ligger nära cykliska toppnivåer räknar vi med ett fall på 0,8% första kvartalet 2021”, skriver SEB.

Om arbetslösheten skriver SEB att denna förväntas i år landa på 8,7% och sen minska till 7,7% 2022.

Lönerna stiger med 2,4%, och därefter 2,5% under 2022, medan inflationen (KPIF) ökar 1,4% under 2021 för att minska till en ökning på 1,0% under 2022.

”Vi står fast vid huvudprognosen att styrräntan lämnas oförändrad på noll även om en allt starkare krona har ökat sannolikheten för en räntesänkning. Riksbankens kvantitativa lättnader i år fortlöper enligt de planer som presenterades i november och nästa år fortsätter köpen i takt med förfallande obligationer”, skriver SEB.

Vidare tror banken också att nya budgetstimulanser presenteras under våren. Deras omfattning lär göra finanspolitiken i stort sett neutral 2021.

Den offentliga statsskulden, som toppade på 38,7% förra året, minskar till 38,5% 2021 och 36,5% 2022.

Vad gäller omvärlden så har SEB reviderat ned den globala tillväxtprognosen 2020 till ett BNP-tapp på 3,7%, mot tidigare 4,4%. Prognosen för 2021 är samtidigt marginellt nedjusterad till en ökning på 5,0% och uppskriven med en halv procentenhet till 4,3% för 2022.

”Den exceptionella stödpolitiken lämnar efter sig en hög offentlig skuldbörda och fråge­tecken kring inflationen. Huvud­scenariot är dock att överhettningstendenser undviks och att central­banker fort­sätter att hålla räntor låga”, skriver SEB.