Securitas valberedning föreslår Jan Svensson till ny styrelseordförande

Säkerhetsbolaget Securitas valberedning föreslår att Jan Svensson väljs till ny styrelseordförande på bolagets årsstämma den 5 maj. Valberedningen föreslår även att Gunilla Fransson, Harry Klagsbrun och Johan Menckel väljs till nya styrelseledamöter. Det framgår av ett pressmeddelande.
Carl Douglas, för närvarande vice styrelseordförande, samt Anders Böös och Dick Seger, för närvarande styrelseledamöter, har informerat valberedningen om att de avböjer omval. I november 2020 informerade Marie Ehrling, för närvarande styrelseordförande, valberedningen om att hon avböjer omval.

Valberedningen föreslår även att Sofia Schörling Högberg, Ingrid Bonde, John Brandon och Fredrik Cappelen omväljs till styrelseledamöter.

Jan Svensson var VD och koncernchef för investmentbolaget Latour från 2003 till 2019. Han är styrelseordförande i Fagerhult och Tomra Systems och styrelseledamot i Assa Abloy, Loomis, Nobia, Billerud Korsnäs, Stena Metall, Herenco Holding och Climeon.

Gunilla Fransson är styrelseordförande i Net Insight och styrelseledamot i Eltel, Enea, Trelleborg, Permobil, Weibel Scientific, Nilar, Dunkerintressena och Nederman. Hon har tidigare haft chefspositioner inom Saab och Ericsson.

Harry Klagsbrun är partner på EQT sedan 2006 och har tidigare haft chefsbefattningar på SEB, Alfred Berg, Handelsbanken och Smith Barney.

Johan Menckel är avgående VD för Gränges och tillträdande investeringschef på Latour. Han är styrelseledamot i Saab och Nederman.

”Vår syn på Securitas är oförändrat positiv”, säger Carl Douglas. Familjen Douglas är storägare i Securitas.