Små prisrörelser på bostadsmarknaden

Under november var prisrörelserna på bostadsmarknaden små, visar Valueguards HOX-index.

November visade små prisrörelser på bostadsmarknaden. Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, steg med 0,2%. Bostadsrättsindex steg med 0,2% och villaindex med 0,1%.

Dock gick Malmö mot strömmen, där steg priserna tydligt, bostadsrättsindex steg med 1,4% och villaindex med 1,5%.

I Stockholm låg uppgången på 0,5% för bostadsrätter och 0,2% för villor. I Göteborg föll bostadsrättsindex med 0,1% medan villaindex steg med 0,3%.

Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 0,8%. Bostadsrättsindex för riket stiger med 0,8% och villaindex med 0,6%.

”Trots ett av de största ekonomiskt svåra åren för svensk ekonomi så återspeglas det inte i bostadsmarknaden. Vi närmar oss slutet av året och får annat att tänka på än att sälja och köpa bostad. Det ska bli spännande att följa bostadsmarknaden och hur den utvecklas in i 2021. Den stora oroshärden är ökad arbetslöshet. Om fler får försämrad inkomst kommer det förr eller senare att återspeglas på bostadsmarknaden”, kommenterar SBAB:s Claudia Wörmann siffrorna och fortsätter:

”Det är förstås positivt att bostadsmarknaden inte har kraschat under coronakrisen. Samtidigt får man inte glömma bort att det finns en baksida med fortsatt stigande priser när bostadspriserna redan är höga. Trösklarna inpå bostadsmarknaden blir därmed högre. Jag tänker speciellt på förstagångsköpare och alla som startar om efter en separation.”

Transaktionsnivån på bostadsmarknaden fortsatte också vara högunder november. Det totala antalet transaktioner på bostadsmarknaden låg under månaden 8% över 2019 års nivå och 13% över 2018 års nivå. I Stockholm är ökningen större, där såldes 13% fler bostadsrätter än förra året och 30% fler än 2018.

”Trots en andra coronavåg har fler affärer än normalt gjorts i november och efterfrågan är fortsatt större än utbudet. Efter att vi nådde nya toppnoteringar i mitten av november har prisuppgången kommit av sig, framför allt i det lägre prissegmentet. Det är en trend vi tror kommer att fortgå framöver med undantag för större bostadsrätter och villor som fortsatt efterfrågas i hög grad”, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm, angående de nya siffrorna, och fortsätter:

”För bostadsåret 2021 tror jag på fortsatta prisökningar. Framför allt på grund av låga räntor och uppjusterade ekonomiska prognoser, men också att det finns ett momentum i marknaden. Däremot väntar jag mig inte alls lika stora prisrörelser som i år. Det brukar finnas en psykologisk spärr när man kommer upp på all-time-high. Då tycker många att det börjar bli dyrt. Jag spår ett par procents uppgång i förhållande till inflationen.”