Spararna återvänder till fonder

I motsats till det stora nettoutflödet i mars uppvisades ett positivt nysparande i fonder i april. Spararna lockades av aktiefonder, medan de sålde av räntefonder.

Det totala nettosparandet i fonder uppgick till 17,7 miljarder i april. Det skriver Fondbolagens förening.

Den starka utvecklingen på aktiemarknaden syntes också på spararnas fondval. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 29,4 miljarder och i princip samtliga aktiefondstyper noterade insättningar. Störst var nettoinflödet i branschfonder, följt av globalfonder och Sverigefonder.

”I takt med att världen ställer om till nästa steg i pandemibekämpningen har svenska fondsparare köpt på sig aktiefonder. Spararna hittade under april tillbaka till de fondtyper man sålde i mars. Poängen med att månadsspara har aldrig varit tydligare: kontinuerliga köp varje månad sprider automatiskt risken över tid”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.

Såväl korta som långa räntefonder såg emellertid nettouttag, på 9,3 respektive 4,2 miljarder. Företagsobligationsfonder uppvisade dock nettoinsättningar på 1,1 miljarder. Nettoutflödet från långa räntefonder uppgår hittills i år till 20,5 miljarder kronor och av detta utgör drygt 16 miljarder nettouttag från företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 336 miljarder kronor till 4 607 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 2 732 miljarder placerade i aktiefonder.

Nettosparande i fonder 2020, mdkr

  April Totalt 2020 Jan-Apr
Aktiefonder 29,4 -47,5
Blandfonder 2,3 -24,7
Långa räntefonder -4,2 -20,5
Korta räntefonder -9,3 25,0
Hedgefonder -1,7 -3,6
Övriga fonder 1,3 1,7
Summa 17,7 -69,9

Källa: Fondbolagens förening

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här