Sparekonomen: Så gynnas spararna av valutarisk

Det kanske är dags att sluta kalla det valutarisk och istället kalla det möjlighet, eller i varje fall diversifiering, resonerar Avanzas sparekonom Johanna Kull på sin blogg.

I sitt senaste blogginlägg skriver Avanzas Johanna Kull att hon tycker att det är märkligt att man använder begreppet valutarisk när man pratar om investeringar i aktier eller fonder på en annan marknad. Hon menar att det är lika stor risk att enbart investera i de svenska kronan.

Som exempel pekar hon på hur stor avkastning en sparare fått i USA- och globalfonder.

Sedan årsskiftet har svenskarnas USA-fonder gett i snitt 24 procent. En tredjedel, 7,5 procentenheter, av avkastningen är ren valutaeffekt. På samma sätt har en USA-fond på fem år gett en avkastning på i snitt 125 procent. Samtidigt har kronan försvagats med 47 procent gentemot dollarn, vilket innebär att en tredjedel av fondspararens vinst är ren valutavinst.

Sett till den absolut vanligaste fondtypen, globalfonder, ser det snarlikt ut. På fem år har de avkastat i snitt 87 procent, varav drygt 25 procent är ren dollareffekt. Till detta tillkommer också effekten av kronans försvagning mot andra världsvalutor. Kronans försvagning gentemot euron kan exempelvis förklara 8 procent av totalavkastningen.

En Sverigefond har samtidigt haft en avkastning på 55 procent de senaste fem åren, men kronan har samtidigt försvagats med 19 procent om man tittar på Kix-index.

Sett till detta skriver Johanna Kull att sparare bör ha sitt sparande spritt över flera olika valutor, vilket hon inte ser som en valutarisk, utan som en diversifiering. Hon menar att då fondsparare i regel redan har ett relativt diversifierat sparande, sex av tio fondsparare hos Avanza äger en global- eller USA-fond, så äger endast tre av tio aktiesparare utländska aktier och sett till värdet på innehaven ser det ännu sämre ut.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här