Spotlight handelsstoppar Ortoma

Medicinteknikbolaget Ortoma blir idag handelsstoppat av Spotlight som bedömer att det råder osäkerhet kring bolagets informationsgivning vilket kan riskera att skada investerares intressen. Det framgår av ett pressmeddelande.
Börsen
Beskedet kommer efter ett pressmeddelande från Ortoma om pågående avancerade förhandlingar med potentiella globala kommersialiseringspartners. Bolaget ville dock inte gå in mer specifikt på detaljer då det kan minska sannolikheten för framgångsrikt resultat i pågående processer och därmed skada Ortoma och dess aktieägare.