Storytels tillväxt i abonnenter och streamingintäkter något högre än väntat

Ljudboksspecialisten Storytel hade 1 442 000 betalande abonnenter i genomsnitt under fjärde kvartalet 2020, vilket är en ökning med 81 700 kunder jämfört med kvartalet innan och något högre än lämnad prognos på 1 435 000 betalande kunder. Den årliga abonnentökningen landade på 358 600 jämfört med fjärde kvartalet 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.
Streamingintäkterna kom in på 503,4 miljoner kronor, jämfört med 499,5 miljoner kronor som prognostiserats. Intäktstillväxten för helåret 2020, jämfört med 2019 uppgick därmed till 31%.

Det genomsnittliga antalet betalande abonnenter i Norden uppgick till 926 000, motsvarande 4 000 betalande abonnenter över prognos och en ökning på 168 400 jämfört med fjärde kvartalet 2019. Streamingintäkterna i Norden kom in på 399,6 miljoner kronor, vilket var 3,6 miljoner kronor över prognos. Den genomsnittliga intäkten per användare, ARPU kom in på 144 kronor, vilket var något över prognos.

Genomsnittligt antal betalande abonnenter utanför Norden växte med 58,4% jämfört med det fjärde kvartalet 2019 och uppgick till 516 000 abonnenter, vilket var 190 200 betalande kunder fler jämfört med fjärde kvartalet 2019 och en ökning med 57 700 abonnenter jämfört med med tredje kvartalet 2020. Abonnenttillväxten var därmed något högre än den prognos om 513 000 abonnenter som tidigare kommunicerats.

Streamingintäkterna utanför Norden ökade till 103,8 miljoner kronor under fjärde kvartalet, motsvarande en årlig intäktstillväxt på 49,9%.

Storytels intäkter för helåret 2020 landade på 1 882 miljoner kronor, jämfört med den reviderade intäktsprognosen om 1 878 miljoner kronor och den ursprungliga prognosen om 1 900 miljoner kronor.

“Storytels starka kundtillströmning fortsätter både i vår nordiska och globala verksamhet, som tillsammans visar en årlig abonnenttillväxt på över 33% i fjärde kvartalet. Det bidrar naturligtvis till vår positiva intäktsutveckling med en ARPU på en bibehållet hög nivå”, säger Jonas Tellander, grundare och VD för Storytel.

Storytel har idag lanserat på drygt 20 marknader och bolaget har aviserat en expansion till ytterligare drygt 20 marknader mellan 2021 till 2023.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här