Styrelsestrid inför öppen ridå

Ett storbråk är under uppsegling i Aktietorgsbolaget Followit. Den nya styrelseordföranden Anders Walldov hävdar med stöd hos advokater att Håkan Gartell, som tidigare var styrelseordförande, tecknat ett ogiltigt anställningsavtal för den avgående vd:n. "Nonsens", kontrar Håkan Gartell.

När Anders Walldov tillträdde som ny styrelseordförande i Followit den 17:e april genomförde han tillsammans med den nya styrelsen en genomgång av de befintliga anställningsavtalen i bolaget.

Den nya styrelsen, med Walldov i spetsen, gick i tisdags ut med ett hårt formulerat pressmeddelande där den tidigare ordföranden Håkan Gartell anklagas för oegentligheter. I pressmeddelandet heter det att ”avgående styrelseordförande Håkan Gartell ensam tecknat anställningsavtal för den kort tid därefter avgående verkställande direktören Ola Lundberg innehållande väsentligt förbättrade löne och uppsägningsvillkor”.

Ett avtal som advokatbyrån Bird & Bird hävdar är ogiltigt enligt Anders Walldow.

– Ola Lundbergs anställningsavtal för 2008 är enligt våra advokater inte giltigt. Jag vill inte gå in på varför det är ogiltigt i dagsläget, men skillnaden mellan det nya och gamla avtalet är att det blivit väsentligt bättre ekonomiska villkor. Ola Lundbergs uppsägningstid har utökats från sex till fjorton månader med full lön, säger Anders Walldov till Affärsvärlden, som inte diskuterat situationen med den förre styrelseordföranden Håkan Gartell.

– Jag har försökt nå Håkan Gartell via ett otal mejl men inte fått tagit i honom, säger han.

När Affärsvärlden pratar med Håkan Gartell ger han en annan bild av händelseförloppet:

– Anders Walldov är tokigt ute och beter sig väldigt märkligt i mina ögon. Avtalet med Ola Lundberg förhandlades fram i januari. Då ville vi binda Ola till företaget genom ett avtal med längre uppsägningstid för att hans kunskap är oerhört viktig för företaget. Lönen höjdes samtidigt med tolv procent då företagets storlek har fördubblats. Den uppsägningstid som fanns tidigare var alldeles för kort enligt vår syn.

Visste ni att Ola Lundberg skulle säga upp sig när ni tecknade avtalet?
– Nej, när vi tecknade avtalet visste vi inte att han skulle säga upp sig.

Håkan Gartell pekar på att det nya avtalet redovisades i årsredovisningen och att den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet vid årsstämman i april, en stämma där även Anders Walldov deltog.

– Avtalet med Ola Lundberg finns redovisat i årsredovisningen och den dåvarande styrelsen var eniga i beslutet, säger Håkan Gartell.

Followits nya styrelse utreder för tillfället om de ska gå vidare med några krav mot den gamla styrelsen:

– Vi för en diskussion om hur vi ska gå vidare med det här tillsammans med våra advokater. Men huruvida det ska bli rättsliga åtgärder har vi inte bestämt i dagsläget, säger Anders Walldov.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.