”Svårt motivera kurslyftet”

Investmentbolaget Kinnevik stiger kraftigt i börsöppningen efter att e-handelsbolaget Zalando, där Kinnevik är storägare, visat ökade intäkter. ”Det är svårt att motivera att Kinnevik ska stiga så mycket som 7 procent på denna uppdatering”, säger Affärsvärldens Jonas Elofsson.

Efter drygt en timmes handel hade
Kinnevik-aktien stigit med över 7 procent på börsen. Orsaken till det kraftiga
lyftet är framförallt dagens rapport från e-handelsinnehavet Zalando som
släpptes före öppningen på fredagsmorgonen.

Den visade att intäktstillväxten i årstakt
blev +35 procent. Rörelsemarginalen (ebit) är fortfarande negativ, men ska ha
förbättrats ”avsevärt” mot fjolårskvartalet.

– Att koncernens rörelsemarginal uppges ha förbättrats ”avsevärt” jämfört med föregående år är fortfarande en gissningslek för aktiemarknaden. Under 2013 uppgav ledningen att marginalen var ”något bättre än minus 7 procent”. Det innebär med all säkerhet fortsatt stora förluster under det första kvartalet. Det gäller även förlust för helåret 2014 enligt vad Kinnevik nu kommunicerar, säger Affärsvärldens analytiker Jonas Elofsson och fortsätter:

– Det var en fortsatt stark försäljningstillväxt, om än i en tillväxttakt som sjunker för varje kvartal. Samtidigt saknas det fortfarande tillräckligt sifferunderlag för att kunna göra vettiga bedömningar om lönsamheten och vilken uthållig rörelsemarginal som verksamheten kan tänkas uppnå.

Är morgonens kurslyft motiverat?

– Det är svårt att motivera att Kinnevik ska stiga så mycket som 7 procent på denna uppdatering, givet det knappa sifferunderlaget. Aktiemarknader runt om i världen har den senaste tiden, trots allt, värderat ner snabbväxande men förlustbringande bolag av Zalandos karaktär. Den omvärderingen är inte klar enligt min bedömning.

– Samtidigt måste man inse att Zalando trots allt är ett mycket ungt företag. Bevisbördan är stor men bolaget behöver ytterligare ett par år till på sig för att nå en lönsam och fungerande verksamhet. Det talar mot ryktena om en förestående börsnotering i år.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.