Swedbank: Atlas Copco och Nibe petar Trelleborg och Volvo i portföljen

I veckans uppdatering av Swedbanks fokusportfölj görs flera förändringar på grund av den senaste händelseutvecklingen.
Foto: Leif R Jansson/TT

Swedbank fortsätter förorda en relativt balanserad fokusportfölj, dock läggs ytterligare fokus nu på kvalitet och tematiska inslag, skriver banken i sin uppdatering.

Inom verkstad ersätts Trelleborg och Volvo med Atlas Copco och Nibe.

Vad gäller Atlas Copco är bolaget exponerat mot flera strukturella trender så som energieffektivitet, digitalisering och automatisering. Dessutom lyckas bolagets generera kontinuerlig försäljningstillväxt och bolaget har levererat stabila och höga marginaler, skriver Swedbank.

”Med dess starka försäljningstillväxt och marginalstabilitet har också vinsttillväxten varit ytterst stabil, med en genomsnittlig årlig tillväxt om 9 procent de senaste tio åren. Denna stabila och höga vinsttillväxt är också en nyckelfaktor för motiveringen av en premievärdering i bolaget”, skriver de.

Utsikterna ser också goda ut för det kommande året. Bolaget har en stark orderingång och en orderstock på rekordnivåer, menar Swedbank.

”Med dess starka position inom energieffektivisering och digitaliseringstrender, och dess bevisade förmåga att lyckas upprätthålla en hög och stabil vinsttillväxt, finner vi aktien köpvärd”, skriver de.

När det kommer till Nibe ses bolagets lösningar för inomhuskomfort, där kunderna kan minska sin energikonsumtion och miljöbelastning, som ”strukturella trender som borgar för en solid långsiktig tillväxtprofil”. Dessutom ser även de organiska tillväxtförutsättningarna för värmepumpar strukturellt mycket goda ut.

”Marknaden är vidare ytterst fragmenterad och med bolagets starka position och tydliga förvärvsagenda, ser vi utöver den starka organiska tillväxten också en god potential för ytterligare förvärvsdriven tillväxt. Inte minst ser vi goda förvärvsmöjligheter i södra Europa och i Nordamerika”, skriver Swedbank och tillägger att den ökade viljan i Europa att i snabbare takt fasa ut olje- och gasuppvärmning stärker förutsättningarna för en stark organisk tillväxt.

Afv:s analytiker om hur de agerar på börsen och vilka aktier de köper just nu: ”Lång lista”

I konsumentsektorn ersätts Dometic med Mekonomen.

Vad gäller Mekonomen skriver Swedbank att ”marknaden för bildelar är ytterst stabil, men såväl bilpark som antal körda kilometer förväntas successivt öka det kommande årtiondet i de nordiska länderna, varför viss strukturell tillväxt föreligger”. Dessutom väntas tillväxten på servicemarknaden öka framöver.

De höga bränslepriserna kan på kort sikt ge viss motvind. Men Mekonomen, som ledande reservdelsleverantör i Norden, anses ändå gynnas av de strukturella trenderna.

”Med en strukturell tillväxt, låga investeringsbehov, samt möjlighet till ytterligare effektiviseringar av verksamheten, ser vi en vidare stabil vinsttillväxt framöver. Dessutom ser vi goda förutsättningar till ytterligare inorganisk tillväxt nu när FTZ och Inter-Team integrerats”, skriver Swedbank.

Utöver detta är nu också värderingsrabatten mot dess relevanta jämförelsebolag större än vad Swedbank anser är motiverat. Dessutom utesluts inte att huvudägaren LKQ skulle kunna komma att lägga ett bud på bolaget.

Vikten i ABB höjs dessutom med 2 procentenheter. I sektorn Telekom/IT flyttas 2 procentenheter från Ericsson till Hexagon. Slutligen minskas så vikten i Nordea med 4 procentenheter, samtidigt som vikten höjs i Astra Zeneca med 4 procentenheter.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.