Tele2 slog förväntningarna – återinför extra utdelning

Tele2:s styrelse återinför tidigare förslag om extra utdelning. Teleoperatören slog förväntningarna i det andra kvartalet.
tele2
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Teleoperatören Tele2 redovisar en omsättning och ett resultat som var högre än väntat i det andra kvartalet. Bolaget återinför också tidigare förslag om extra utdelning. (Läs mer om utdelningen sist i artikeln.)

Omsättningen sjönk 2,1 procent till 6 650 miljoner kronor (6 794). Utfallet kan jämföras med bolaget analytikerkonsensus som låg på 6 485.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 2 583 miljoner kronor (2 502), väntat 2 483, med en justerad ebitda-marginal på 38,8 procent (36,8).

Rörelseresultatet blev 1 173 miljoner kronor (431), väntat rörelseresultat var 1 125. Rörelsemarginalen var 17,6 procent (6,3).

Resultatet före skatt var 1 055 miljoner kronor (311).

Resultatet efter skatt blev 855 miljoner kronor (107).

Samtliga siffror avser kvarvarande verksamhet.

Tele2 återinför också en guidning för helåret.

Bolaget spår ett underliggande ebitda-resultat på ungefär samma nivå som i fjol. Capex, investeringar, exklusive spektrum och leasing om 2,5-3,0 miljarder kronor. Tele2 bedömer att coronakrisen påverkar ebitda-resultatet negativt med 100-120 miljoner kronor per kvartal.

Tele2 har också flera mål på medellång sikt. Det följer nedan.

Låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund, medelhög ensiffrig tillväxt för underliggande ebitda-al, årlig capex exklusive spektrum och leasing om 2,8–3,3 miljarder kronor under utbyggnad av 5G och Remote-PHY.

Finwire har i texten använt sig av begreppet ebitda justerat istället för Tele2s egna uttryck ebitda-al.

”Under de närmaste månaderna kommer vårt fokus att ligga på att övervaka pandemins påverkan samt att genomföra mildrande insatser för att försvara underliggande EBITDAaL, generera kassaflöde och att bibehålla en stark balansräkning. Genom att göra detta framgångsrikt kan Tele2 ta vid där vi slutade innan pandemins utbrott och fortsätta exekveringen av transforma-tionsprogrammet och tillväxtstrategin på medellång sikt”, skriver avgående vd Anders Nilsson i sitt vd-ord.

 

Tele2, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 6 650 6 485 2,5% 6 794 -2,1%
EBITDA, justerat 2 583 2 483 4,0% 2 502 3,2%
EBITDA-marginal, justerad 38,8% 38,3% 36,8%
Rörelseresultat 1 173 1 125 4,3% 431 172,2%
Rörelsemarginal 17,6% 17,3% 6,3%
Resultat före skatt 1 055 311 239,2%
Nettoresultat 855 107 699,1%

Konsensusdata från bolaget

 

 

Återinför extra utdelning

Styrelsen återinför dess tidigare förslag om extrautdelning om 3,50 kronor per aktie, vilket framgår av ett pressmeddelande.

Extrautdelningen är villkorad godkännande av en extra bolagsstämma som förväntas hållas under september 2020.

Tele2:s styrelse beslutade i april 2020 att dra till tillbaka dess tidigare förslag till årsstämman i maj 2020 om en extrautdelning om 3,50 kronor per aktie, för att senarelägga beslutet till dess att effekterna av den globala pandemin har blivit tydligare.

Den extra bolagsstämman förväntas hållas i september 2020 och om extrautdelningen godkänns så förväntas den betalas ut den 7 oktober 2020, tillsammans med den andra delen, om 2,75 kronor, av den ordinarie utdelningen, som förblir oförändrad.