Bekräftat: Telia säljer Turkcell

Transaktionen innebär även, med förbehåll för slutgiltigt godkännande, ett komplett och globalt avslut på de ägardispyter och tvister kopplade till Turkcell och Turkcell Holding, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Allison Kirkby, vd och koncernchef Telia Company. Foto: Jonas Ekströmer / TT
Teleoperatören Telia har kommit överens om att sälja sitt innehav om 47,1 procent i Turkcell Holding, som i sin tur äger 51 procent av Turkcell Iletisim Hizmetleri, till det statligt ägda Turkey Wealth Fund för 530 miljoner dollar.

“Idag tillkännager vi det sista steget i avvecklingen av vårt engagemang i Turkiet, avyttringen av Telia Companys andel i Turkcell Holding. Vi har under de senaste åren fokuserat på marknaderna i Norden och Baltikum. Genom den här avyttringen får vi ett avslut på ett långvarigt juridiskt dödläge; vi minskar risker, förbättrar skuldsättningsgraden och ökar likviditeten vilket kommer att ge bättre avkastning för aktieägarna på våra kärnmarknader. Turkcell har vuxit till ett starkt bolag som har genererat betydande avkastning för sina ägare”, säger Allison Kirkby, vd och koncernchef i Telia.

Turkcell Holding är ett privatägt holdingbolag som ägs direkt och indirekt av Cukurova, Letterone och Telia. Bolagets enda verksamhet är innehavet om 51 procent i Turkcell. Turkcell Holdings bolagsstyrning har varit utmanande och meningsskiljaktigheter mellan aktieägarna har i perioder försvårat Turkcells bolagsstyrning.

Dagens överenskommelse inkluderar, med förbehåll för slutgiltigt godkännande, en fullständig och global lösning på de ägardispyter och tvister som sedan 2005 pågått i Turkcell och Turkcell Holding.

Telia Company förväntas motta 530 miljoner dollar, motsvarande 5 miljarder kronor, för sitt innehav i Turkcell Holding. Efter denna sista avyttring av Telias intressen i Turkiet landar de totala investeringarna i Turkcell på 13 miljarder kronor vilket under de senaste 20 åren har genererat totala utdelningar och nettointäkter om 28 miljarder kronor efter skatt. Telia har sedan 2002 gjort en nettovinst om 15 miljarder dollar, det vill säga 5 procents diskonterad avkastning per år.

Telia Companys innehav i Turkcell Holding har ett bokfört värde om 8 miljarder kronor, vilket innebär att transaktionen kommer att resultera i en kapitalförlust om 3 miljarder kronor som bokförs under andra kvartalet 2020.

Dessutom kommer transaktionen att ha betydande valutakurseffekter. På grund av försvagningen av den turkiska liran mot den svenska kronan under den tid som Telia ägt innehavet i Turkcell Holding, kommer de ackumulerade valutakursförlusterna som bokförs när transaktionen slutförs, att uppgå till per idag 17 miljader kronor, men detta är en ren omklassificeringseffekt och kommer inte att ha någon inverkan på eget kapital eller kassaflöde. De slutliga redovisningseffekterna påverkas av valutaeffekter tills transaktionen är slutförd.

Telia har genomfört strikta regelefterlevnads- och due diligence-processer inför överenskommelsen. Sullivan & Cromwell, en ledande internationell advokatbyrå, har varit rådgivare åt Telia Company i samband med transaktionen. UBS har gett Telia en så kallad “Fairness Opinion” som bekräftar att priset är rättvist ur ett finansiellt perspektiv. Slutförandet av transaktionen är föremål för myndighetsgodkännanden och en bolagsstämma i Turkcell. Telia räknar med att avsluta transaktionen under andra halvåret av 2020.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här