Tjänstesidan ökar för Doro

Men på produktsidan är trenden nedåtgående.
Foto: FotografAsaSiller

Doros omsättning inom kategorin Tjänster ökade med 16,8 procent medan kategorin Produkters omsättning sjönk 0,2 procent.

“Förändringsarbetet till ett tjänstebaserat bolag inom välfärdsteknik fortsätter i hög takt. I och med Doros strategiska förvärv av Centra Pulse and Connect i september står nu tjänsteaffären för 20 procent av Doros omsättning på helårsbasis”, skriver vd Carl-Johan Zetterberg Boudrie i rapporten.

Han konstaterar att Doro nu är marknadsledande inom telecare på tre marknader, Sverige, Norge och Europas största marknad Storbritannien. Det är i linje med bolagets strategi och målsättning att tjänsteaffären ska stå för minst 30 procent av omsättningen, skriver han.

Inom Tjänster har Norge fortsatt att utvecklas starkt och står nu för en stor del av koncernens organiska tillväxt.

“Den starka tillväxten har dock drivit ökade kostnader för att klara av implementering och larmmottagning av de nya anslutningarna vilket påverkat marginalen negativt. På övriga marknader har vi inte uppnått den tillväxt vi önskat, men vi har sett en positiv trend i Sverige med ett antal nya kontrakt under kvartalet”, skriver Dorochefen.

Inom kategorin Produkter låg omsättningen i nivå med tredje kvartalet föregående år.

“Som vi tidigare berättat, tyngs försäljningen inom Produkter dock av certifikatsproblem i Storbritannien, vilket drabbat utvecklingen på den brittiska marknaden signifikant under kvartalet. Problemen är nu lösta men tyvärr ser vi att de kommer att belasta försäljningen även en bit in i fjärde kvartalet”, skriver Carl-Johan Zetterberg Boudrie.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här