Tobii delar bolaget i två

Eyetrackingbolaget Tobii redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten minskade.
Henrik Eskilsson, vd Tobii.
Henrik Eskilsson, VD Tobii.

Omsättningen sjönk 10,8% till 338,7 miljoner kronor (379,6). Omsättningen ökade organiskt med 1%.

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet utföll på -9,3 miljoner kronor (-22,6).

Resultatet efter skatt blev -2,6 miljoner kronor (-15,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,17).

Tobii avser att knoppa av Tobii Dynavox och dela ut företaget till aktieägarna i syfte att ytterligare accelerera långsiktig tillväxt och framgång. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagen uppges ha vuxit och mognat och blivit självständiga verksamheter med gradvis minskade synergier mellan avdelningarna.

Uppdelningen kommer att innebära en sammanslagning av affärsområdena Tobii Pro och Tobii Tech.

”Under det första kvartalet fortsatte affärsaktiviteten att öka i alla tre affärsområden. Den negativa påverkan på försäljningen från pandemin är dock fortsatt stor och Tobii Dynavox påverkades dessutom negativt av störningar i underleverantörskedjan. Idag presenterar vi planer på att dela upp koncernen i två fristående börsnoterade bolag – Tobii Dynavox och Tobii. Tack vare en god utveckling och starka utsikter är vi nu redo att ta detta steg och jag är optimistisk kring möjligheterna att därigenom skapa ännu bättre förutsättningar för vår långsiktiga utveckling och framgång”, skriver VD Henrik Eskilsson i rapporten.

Tobii Dynavox minskade intäkterna organiskt med 6% medan Tobii Pro ökade 13 procent.

Tobii Tech har erhållit sex stycken design wins under perioden.

Tobii Dynavox påverkas av störningar, vilket innebär uppskjutna affärer.

”Den positiva trenden inom ersättning för kommunikationshjälpmedel fortsätter och under kvartalet har President Biden signerat en lag som ger ALS-patienter i USA möjlighet att få ersättning för kommunikationshjälpmedel fem månader snabbare.Intensivt arbete pågår för att lösa leveransstörningarna, bland annat genom att modifiera våra produkter. Vår bedömning kvarstår att detta kommer att resultera i uppskjutna intäkter om 40-80 miljoner kronor, primärt från andra till tredje kvartalet 2021”, skriver Tobii-chefen.

Tobii, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 338,7 379,6 -10,8%
Rörelseresultat, justerat -9,3 -22,6
Nettoresultat -2,6 -15,9
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,17