Tobii minskar förlusten

Eyetrackingbolaget Tobii redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade och siktet är nu inställt på ett positivt rörelseresultat i år.
Henrik Eskilsson, vd Tobii.
Henrik Eskilsson, VD Tobii.
”Det fjärde kvartalet visade en markant ökad affärsaktivitet och gruppen återgick till en organisk1 tillväxt. Därmed uppnådde vi ett nytt valutajusterat försäljningsrekord för koncernen tillsammans med ett klart förbättrat rörelseresultat”, säger VD Henrik Eskilsson.

Omsättningen sjönk 8,4% till 396,7 miljoner kronor (432,9). Den organiska tillväxten var 2% .

Bruttomarginalen steg något till 70% (69).

Rörelseresultatet blev -8,0 miljoner kronor (-20,6). Tobii Dynavox bidrog med 34 miljoner kronor (28), Tobii Pro med 12 miljoner (20) medan investeringarna i Tobii Tech tyngde med -55 miljoner (-70).

Resultatet efter skatt blev 4,2 miljoner kronor (-40,3) på grund av en positiv skatteeffekt på 41 miljoner kronor från omvärdering av historiska förlustavdrag.

Resultat per aktie hamnade på 0,07 kronor (-0,49).

”Trots fortsatt osäkerhet i omvärlden fastställer vi ett mål om att nå positivt rörelseresultat för koncernen för helåret 2021. Vi ser stadigt ökande intresse för eyetracking och den ökade aktivitetsnivån under kvartalet bådar gott inför framtiden”, kommenterar Tobii-chefen om utsikterna.

Tobii, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 396,7 432,9 -8,4%
Rörelseresultat -8,0 -20,6
Nettoresultat 4,2 -40,3
Resultat per aktie, kronor 0,07 -0,49
Utdelning per aktie, kronor 0 0