Triton förlänger inte budet på HiQ

Budgivaren Triton kommer inte förlänga budet på HiQ bortom den 19 oktober.
HiQ:s VD Lars Stugemo. Foto: Veronica Kindblad / SvD / TT
Triton Fond V, genom Trisall, lade den 26 augusti ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i it-konsulten HiQ på 70 kronor per aktie. Priset i erbjudandet höjdes till 72 kronor per aktie den 15 september. Trisall förklarade det reviderade erbjudandet ovillkorat den 5 oktober och ägde då 89% av aktierna i HiQ samt förlängde acceptperioden till den 19 oktober.

Trisall offentliggör härmed att acceptperioden inte kommer att förlängas bortom den 19 oktober. Den 19 oktober kommer således att vara den sista dagen som aktieägare kan lämna in sina aktier i det reviderade erbjudandet, enligt ett pressmeddelande.