Vaccinoptimism höjer företagens förväntningar

Efterfrågan förväntas både öka och breddas i takt med att en allt större andel av befolkningen vaccineras, visar Riksbankens företagsundersökning.
Vaccin
Coronavaccination på Vårdcentralen i Limhamn. Foto: Johan Nilsson / TT

Företagen är optimistiska om de ekonomiska utsikterna framöver, skriver Riksbanken. Detta då samhället gradvis väntas öppnas upp igen i och med att en allt större andel av befolkningen vaccineras.

Sedan förra sommaren har industriföretagen sett en gradvis återhämtning som accelererade under slutet av året och som hållit i sig. Flera företag redogör också för ett stark konjunkturläge och en god efterfrågan. Enligt Riksbanken har återhämtningen verkat gå snabbare än väntat för flera respondenter inom industrin och den företagsnära tjänstesektorn. Dessutom har produktionen redan slagit i kapacitetstaket för flera industriföretag.

Den starka efterfrågan ses också möjliggöra för industriföretagen att höja priserna.

Dock pekar Riksbanken på att det finns orosmoln såsom utbudsrelaterade problem, som riskerar leda till produktionsstörningar och ökade kostnader. Här lyfts den  globala bristen på halvledare fram som exempel, och så även varuleveranserna från framför allt Asien.

Vad gäller de stora byggbolagen har den svaga efterfrågan på kommersiellt byggande inneburit att man under hösten startat upp egna bostadsprojekt där efterfrågan varit över förväntan. Bedömningen är att byggkonjunkturen bottnar under våren för att därefter gradvis förbättras.

Vad gäller handeln har efterfrågan förstärkts för de delar som gynnats av pandemirestriktionerna, medan den försvagats för konfektionshandeln som missgynnats av bland annat ett ökat distansarbete. Konfektionshandeln anger dock att det finns ett uppdämt konsumtionsbehov som kommer att öka deras efterfrågan framöver. Även de hushållsnära tjänstebranscher uppger att de upplever ett fortsatt tufft läge.