Vattenfall minskar omsättningen men förbättrar vinsten

Statliga enegijätten Vattenfall redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade emellertid och bolaget lämnar en miljardutdelning till staten.
Anna Borg, VD för Vattenfall. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Omsättningen sjönk 4,6% till 44 032 miljoner kronor (46 179).

Ebitda-resultat blev 12 121 miljoner kronor (8 844), med en ebitda-marginal på 27,5% (19,2).

Rörelseresultatet blev 5 246 miljoner kronor (2 427), med en rörelsemarginal på 11,9% (5,3).

Justerat rörelseresultat utföll på 7 987 miljoner kronor (8 207), med en justerad rörelsemarginal på 18,1% (17,8).

Resultatet efter skatt blev 5 727 miljoner kronor (488), en ökning med 1 073,6% mot föregående år.

Elproduktionen sjönk till 30,5 TWh (34,7).

Styrelsen föreslår en utdelning om 4 miljarder kronor.

Vattenfall, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 44 032 46 179 -4,6%
EBITDA 12 121 8 844 37,1%
EBITDA-marginal 27,5% 19,2%
Rörelseresultat 5 246 2 427 116,2%
Rörelsemarginal 11,9% 5,3%
Rörelseresultat, justerat 7 987 8 207 -2,7%
Rörelsemarginal, justerad 18,1% 17,8%
Nettoresultat 5 727 488 1 073,6%