Vinstlyft för Kambi i första kvartalet

Sportboksleverantören Kambi redovisar ökande omsättning och vinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
Omsättningen steg 32,9 procent till 27,9 miljoner euro (21,0).

Rörelseresultatet blev 6,8 miljoner euro (2,6), med en rörelsemarginal på 24,4 procent (12,4).

Resultatet före skatt var 6,1 miljoner euro (2,5).

Resultatet efter skatt blev 4,8 miljoner euro (2,0), en ökning med 140 procent mot föregående år.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här